Kort om årsmötet 2014

Årsmötet 2014 i Karlsborg beslutade:

- även i år att TMG inte ska gå samman med Superstars utan fortsätter som egen förening  

- att TMG ska sponsra LIF:s damlag 

- att de som var med säsongen 2013-2014 får vara med 2014-2015 utan att behöva betala medlemsavgift

- att resegruppen ska planera resor som vanligt 

Styrelsen valdes om utan några ändringar från föregående år.

 Mer information om resor och medlemskap kommer på hemsidan.