.

OBS Denna match spelas i Frölundaborg, vilket innebär att biljettillgången är mycket begränsad. Detta innebär att vi endast kan tillhandahålla ett fåtal lösbiljetter och sålunda kommer ingen resa att genomföras.

Pris:

Bokade: 41 lösbiljetter