Styrelsen

Ordförande för en tid av 1 år, Tina Johansson 070-3247462

Styrelseledamot, 1 år kvar på sitt uppdrag, Lennart Henryson 076-1477828

Styrelseledamot , 1 år kvar på sitt uppdrag som sekr Fredrik Brandqvist 070-5494341

Styrelseledamot, för en tid av 2 år Vice ordf,  Christer Axelsson070-6832247

Styrelseledamot, för en tid av 2 år, Kassör Anders Erkgärds 073-6400227

Suppleant för en tid av 1 år, Anna Falk

Revisor för en tid av 1 år , Gunnar Abrahamsson 070-3000453

Revisorsuppl för en tid av 1 år, Peter Hermansson 070-6321176

Valberdare för en tid av 1 år , Kjell Oja 070-3520311